Historie

Jacobushoeve. In 1991 werd de in de 19de eeuw gebouwde Brabantse hoeve van Martin Olieslagers (‘boer in ruste’) eigendom van de Broeders van Dongen. Broeder Fons van der Laan was de initiatiefnemer van een kringloopwinkel, met als belangrijkste nevenfunctie ontmoetingsplaats. Anno 2010 zijn 120 (!) vrijwilligers actief bij de Jacobushoeve. Er komen 40.000 bezoekers per jaar!!