Militair complex

MOB-complex Vessem Het militaire complex aan de Kuilenhurk werd in 1955/1960 ingericht tijdens de Koude Oorlog alsschaduw commandocentrum in geval het echte commandocentrum van vliegbasis Eindhoven was uitgeschakeld. Daarna was er nog opslag van militaire spullen, voornamelijk uniformen en wellicht in de beginfase lichte wapens. Het terrein is nu afgestoten door Defensie wegens beëindiging van de Koude Oorlog.

Op 21 september 2011 heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) het voormalig militair complex in Vessem overgedragen aan de gemeente Eersel. De zendmast en andere gebouwen zijn gesloopt en het voormalig militair terrein kan nu worden ontwikkeld tot multifunctioneel bos. Het terrein is ruim een halve hectare groot en zal deel uit gaan maken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het defensieterrein is al jaren niet meer in gebruik en trok verschillende ongewenste activiteiten aan. Inbraak, vernielingen en drugshandel waren aan de orde van de dag. In 2009 was er ophef toen een zwerver een boa constrictor liet ontsnappen. De wurgslang is nooit teruggevonden.

Een beschermd vleermuizenonderkomen ligt verscholen tussen de braamstruiken.

Het doel is nu om droge heide, schraal grasland, struweel en loofbos te realiseren.