Hordijk family

Adolf Hordijk, geboren in Rotterdam, kwam in 1762 naar Vessem om secretaris te worden van het arrondissement Vessem, Wintelre, Knegsel Oostel- en Middelbeers. Secretarissen hadden een belangrijke functie in die tijd. De secretaris was niet alleen belast met de verantwoordelijkheid voor de financiën van het arrondissement, maar ook met de inning van diverse aan de Staten af te dragen belastingen. Het ging dan om de zogenaamde verpondingen, het oortjesgeld, het predikantsgeld, rentmeestersgeld, vuurstedengeld, allerlei imposten (accijnzen), redempte middelen, etcetera.

Adolf en zijn nazaten zullen 150 jaar de bestuurlijke macht in Vessem in handen hebben. Zij waren de burgemeesters en notarissen.

Adolf was naast meester-blauwverver, schrijver ook kunstschilder.

Prachtige scans gekregen van de familie Hordijk. Heel hartelijk dank daarvoor aan de heer en mw Ad & Marlies van Doormaal- Hordijk uit Diessen, mw. Franka van Venrooy-Klerx, de heer Leen Hordijk en last maar zeker niet least mw Hordijk uit Baarn.