Notarissen

Notaris Arnoldus Wilhelmus Lasance is in het voorjaar van 1911 naar Vessem gekomen uit Amsterdam en is toen zijn voorganger, notaris Hordijk, opgevolgd. De Hordijken, achtereenvolgens vier notarissen uit één familie, zijn van 1811 tot 1911 in Vessem notaris geweest

De woning aan het Heike, is eind 19e eeuw ook burgemeesterswoning geweest. Er was toen een paadje, dat liep van Heike 2 over het zandpad achter de huizen van de Wilhelminalaan die er toen natuurlijk nog niet stonden naar de Flinkert, dat uitkwam precies bij het oude gemeentehuis. Niet het witte gemeentehuis op de hoek van de Jan Smuldersstraat en de Wilhelminalaan.(dat is van 1895), maar het oude gemeentehuis dat op de plaats stond waar nu Walter en Rita de Laat-van der Vleuten wonen. Zo kon de notaris-burgemeester op de snelste wijze in zijn gemeentehuis komen.

Foto’s afkomstig uit de privefotoboeken van mw. Lucie Lasance.Mw. Lucie Lasance is een dochter van notaris Arnoldus Lasance en Gertrude Kloppenburg. Haar broer Gerard Lasance, heeft zijn vader als notaris opgevolgd. mw. Lucie Lasance: héél hartelijk bedankt, dat ik deze foto’s in heb mogen scannen!. Alle foto’s op deze pagina zijn eigendom van mw. Lasance. ©mw. Lucie Lasance