Bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan

Vanaf 2004 zijn de eigenaren van een boerenbedrijf aan het Postels Huufke en van het glastuinbouwbedrijf aan de Mr de la Courtstraat in de weer om hun grond/ gebouwen te verkopen ten behoeve van woningbouw.

Het wordt een geweldige plek om te wonen. Nu nog buitengebied (08-2020) en één van de oudste cultuurhistorische locaties van Vessem.

Het lijkt erop dat er nu schot in de nieuwbouwplannen zit.

Er is veel vóóronderzoek op allerlei gebied gedaan. Downloads 08-2020: https://www.ruimtelijkeplannen.nl

  • ONTWERPBESTEMMINGSPLAN POSTELS HUUFKE 2-4 EN MR. DE LA COURTSTRAAT 15 VESSEM Crijns Rentmeesters BV Someren juli 2020
  • Uitbreidingsplan Postels Huufke beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en toelichting inrichtingsplan 16 juni 2020 door P15 (stads)landschappen Eindhoven in opdracht van de gemeente.
  • Archeologie Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase door KSP te Duiven. 23-01-2018 in opdracht van verkopende partijen. Niet beoordeeld door bevoegde overheid.
  • Verkennend bodemonderzoek Mr. de la Courtstraat 15 en Postels Huufke 2 te Vessem door Bodeminzicht Veghel 24 april 2015 in opdracht van verkopende partijen
  • Quickscan Flora en fauna Mr. De la Courtstraat 15 en Postels Huufke 2 te Vessem door Lomans Ecoworks 22-08-2019 in opdracht van de gemeente
  • Nader onderzoek steenmarter en kleine marterachtigen Mr. de la Courtstraat 15 en Postels Huufke 2 te Vessem door Lomans Ecoworks Someren 12-12-2019 in opdracht van de gemeente
  • Kaart obstakelbeheergebied vliegfunnel en IHCS. Luchthavenbesluit luchthaven Eindhoven datum niet te lezen

Monumentenhuis Brabant heeft in opdracht van de Gemeente Eersel in 2017 een ‘Reden gevende omschrijving Maaskant-Mr de la Courtstraat-Postels Huufke’ opgesteld. Het doel van de beschrijving is om de cultuurhistorische waarden van het gebied te benoemen en te waarderen.

Een voorontwerp bestemmingsplan heeft juli / augustus 2020 bij de gemeente ter inzage gelegen.

In de volgende plaatjes een visualisering van de nieuwe plannen en (historische) omgeving. Na adviezen Monumentenhuis Brabant volgen diverse rapportages