Gebouw 2. Rondom

Gebouw 2 in Vessem bekendstaand onder de naam boerderij van Van Riet. Postels Huufke 4.

In de tweede helft van de zestiende eeuw werd deze boerderij als hallenhuis gebouwd. Prachtig zijn de versierde sleutelstukken van de ankerbalken! Rond 1870 krijgt de boerderij het uiterlijk van een zogenaamde langgevelboerderij.

Waarschijnlijk zijn de (ver)bouwactiviteiten van gebouw 2, niet los te zien van de herbouw in diezelfde tijd van gebouw 3 op de plek waar een bijgebouw stond van gebouw 2 en de bouw van gebouw 4 (ca1866)

Na de ruilverkaveling in 1971 werd het interieur van de woning in gebouw 2 volledig verwijderd en getransformeerd tot een moderne stal met melkinstallatie.

Ondanks deze laatste ‘ingreep’ heeft deze boerderij een hoge monumentwaarde.

Het boerenerf Postels Huufke 2 en alle opstallen zijn als geheel door de compleetheid, gaafheid en de hoge landschappelijke waarden met hoge monumentwaarden te waarderen.

In Crijns Rentmeesters toelichting juni 2020: de huidige gebouwen zullen niet worden verbouwd, hier zal nieuwbouw moeten plaatsvinden die recht doet aan het cultuurhistorische karakter van deze plek.

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0770.BPVph5011-ONTW/t_NL.IMRO.0770.BPVph5011-ONTW.pdf