Gebouw 4. Schuur

Gebouw 4 wordt ca 1866 gebouwd als schuur van gebouw 3 boerderij van Van Rooij Postels Huufke 2

1 november 1966 breekt er brand uit in gebouw 4 : bij een zoon van de weduwe van Rooij wordt in een landbouwschuur brandgesticht. De schuur met vier kalveren gaat in vlammen op. Schade bijna 10.000 gulden. Deze brand is het werk geweest van de pyromaan van Vessem.

Rapport architecten Van der Geld 2008:

Gebouw 4 is van oudsher een kapschuur met inpandig bakhuis en een aangebouwde nog in gebruik zijnde plee.

De kap is een dakstoelconstructie en na een brand (in 1966 deze brand werd gesticht door de pyromaan van Vessem), vanaf de verdiepingsvloer opnieuw opgebouwd met een gordingenkap en afgedekt met asbestcement-golfplaten.

De tasconstructie en het bakhuisgedeelte is authentiek; de oven is ooit ingezakt en gedeeltelijk verwijderd, maar herstelbaar.

De kopgevel naar de straat is ook vrij recent.

Het is, constructief, het meest degelijke gebouw van het complex.

Het pand komt in aanmerking voor een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke herbestemming, met handhaving van authentieke gegevenheden en elementen.

Bron M604_Tekst_Boek_Inventarisatie_-_aangepast

In Crijns Rentmeesters toelichting juni 2020: de huidige gebouwen zullen niet worden verbouwd, hier zal nieuwbouw moeten plaatsvinden die recht doet aan het cultuurhistorische karakter van deze plek.

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0770.BPVph5011-ONTW/t_NL.IMRO.0770.BPVph5011-ONTW.pdf