Groenstructuren

Monumentenhuis Brabant en de Oude Groenstructuren

Monumentenhuis Brabant geeft in haar rapport uit 2017 aan, dat er in het exploitatiegebied drie belangrijke oude groenstructuren zijn.

  1. Bosje tegenover Postels Huufke 3
  2. Driehoekig perceel hoek Mr-de la Courtstraat (nr15) - Postels Huufke 2-4
  3. Bomenrij voor Postels Huufke 6- kruising Maaskant

Geadviseerd wordt de belangrijke landschappelijke- en belangrijke groenstructuren in het toekomstige bestemmingsplan de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke structuur’ en ‘cultuurhistorisch waardevolle groenstructuur’ te geven en hier voorschriften aan te verbinden die zorgen voor behoud met daarbij de borging van de waarden door de gemeentelijke monumentencommissie (veranderingen/wijzigingen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd)

In deze serie heb ik de groenstructuren 1 en 2 kadastraal gevolgd vanaf de kadasterkaart uit 1830. Deze twee groenstructuren worden geintegreerd in het nieuwe plan. Groenstructuur 3 valt erbuiten.