DOODSBRIEFJES

Vroeger, voor 1865, mocht een doodgraver, een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand of mensen uit de directe omgeving van de overledene bepalen of de persoon gestorven, klinisch dood was.

Dat ging wel eens mis. Tijdens de Aziatische choleraepidemie 1865, was er het voorschrift om een overledene zo snel mogelijk te begraven, om verdere besmettingen tegen te gaan. Er zijn mensen levend begraven en gruwelijke verhalen daaromtrent zijn volop op internet te bekijken.

De overheid nam 1 juni 1865 twee belangrijke wetten aan:

  • De Wet op de uitoefening der geneeskunst, (Wet U.G.)
  • De Wet regelende het Geneeskundig Staatstoezicht (Wet G.St.)

In de Wet U.G. was in art. 5 bepaald dat de geneeskundigen bij het overlijden van hun patiënten ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring dienden af te geven, waarin zij ‘naar hunne overtuiging, doch met inachtneming van den door hen afgelegden eed of belofte van geheimhouding, zoo nauwkeurig mogelijk opgave van de oorzaak van den dood’ deden. Zij mochten deze verklaring pas afgeven na zich door persoonlijke schouwing overtuigd te hebben van het overlijden.

En zo zijn de schriftelijke Verklaringen van Overlijden ontstaan; de zogenaamde doodsbriefjes.

Doodsbriefjes zijn spaarzaam bewaard gebleven. Voor de Kempen heb ik in gemeentearchieven, doodsbriefjes gevonden van diverse dorpen. Een vrij grote collectie gevonden in het Gemeente archief van Vessem, Wintelre en Knegsel. Doodsbriefjes van de jaren eind 1887-1957. Deze collectie is min of meer compleet. Is men in deze jaren in Vessem, Wintelre of Knegsel overleden, dan is de kans groot dat het doodsbriefje, dus doodsoorzaak, genoteerd is.

Het is veel werk geweest om de doodsbriefjes te inventariseren, registreren, uit te werken.

Als u geinteresseerd bent in een doodsbriefje van bijvoorbeeld, zus, vader, oma, grootvader, tante, familie, kunt u via de contactpagina van deze website contact met mij opnemen. Als u naam en sterfdatum doorgeeft en waar overleden: Vessem, Wintelre of Knegsel, snor ik het briefje op en stuur het doodsbriefje per mail naar u toe.

Dit wil ik doen, als een bedankje aan u, omdat u mij ook zo helpt met de samenleving van Vessem in beeld te brengen, verhalen te vertellen, oude foto’s wil delen. Hopelijk vindt u dit een ‘leuk’ cadeautje!

Met hartelijke groeten

Fransje van Kempen- de Troye