Kerkhof

Een start gemaakt met de begraafplaats bij de Lambertuskerk.De monumentale grafstenen binnen de schansmuur zijn beschreven.

Graag zou ik ook de rituelen rond de dood erbij beschrijven, zoals het dopen van (on)geboren kindjes en de laatste sacramenten, Heilig Oliesel.

Vanaf 1887 werden er lijkschouwingen verricht bij overlijden om de doodsoorzaak vast te stellen. Deze doodsoorzaken werden genoteerd op zogenaamde ‘doodsbriefjes’. Doodsoorzaken van de kinderen staan bij de grafbeschrijving vermeld.