Pastorie 1849

Eeuwenlang vervult de pastoor een belangrijke en eerwaarde rol in het dorpsleven. Hij kent alles en iedereen, doet de mis, hoort biecht, gaat op huisbezoek (liefst bij de notabelen) en geeft catechismus.

Hij waakt over de goede zeden van zijn kudde en weet als geen ander wat goed en wat slecht voor hen is. Een goed glas wijn, sigaren en een voedzame maaltijd, door de trouwe dienstbode toebereid, helpen hem zijn celibataire leven in redelijk comfort te doorstaan.

Zo was het ook in Vessem