Plafondmedaillons

12 plafondmedaillons:

  • 4 met voorstellingen uit het Oude Testament: Toonbroden, Ark van het Verbond, Tarwe, Druiven
  • 4 met voorstellingen uit het Nieuwe Testament : Slang, Vis, Pelikaan, Eenhoorn
  • 4 met afbeeldingen van de evangelisten Matheus , Marcus, Johannes en Lucas.

In het middelste gewelf komt van elk soort van de gewervelde dieren één afbeelding voor in de medaillons, n.l. de Slang, een Vis, een Vogel, een Eenhoorn.

De betekenis van de symboliek wordt beschreven bij de foto’s.