Restauratie

Logboek restauratiewerkzaamheden:

  • 2004 Rijksmonument Lambertuskerk te Vessem. Analyse vochtproblematiek van de kerk.
  • 2005 Restauratiebalkkoppen in de toren.
  • 2006 Buitenrestauratie o.a. voegwerk + hardstenen bedekkingen en oplossing vochtproblematiek. Interieur: het verwijderen van oude verf- en stucklagen; ontsluiten oude schilderingen.
  • 2007 / 2009 Restauratie oude schilderingen.

De oude muurschildering die zichtbaar werd was verrassend en heel sfeervol met een ondergrond van oker kleur en specifieke rode versiering. Het bleek ook dat het vochtprobleem mogelijk al vanaf de bouw in 1883 bestond. De binnenmuur was namelijk onder met een soort bitumen bestreken tegen doorslaand vocht, en mogelijk is er daarom vroeger al een lambrisering aangebracht. De ontdekte, in zijn geheel blootgelegde, polychrome decoraties uit 1890 van Jos Lommen waren heel bijzonder en van cultuurhistorische waarde.

Schilderingen uit de tijd van het triomfalisme eind negentiende eeuw. Schoonheid gecombineerd met ingetogenheid; dat maakt het zo uniek.

Restauratie van de schilderingen startte 1 maart 2009 en zou 1 december van dat jaar gereed zijn.