AMK's

Header: zicht op gemeentelijk archeologisch monument Grootakkers-De Korstbroeken

In het buitengebied van Vessem liggen zeven archeologische monumenten. Het cultureel erfgoed ligt verstopt in kleine gebiedjes; beboste eilandjes in het golvend landschap van grootschalige akkers en weilanden, dat vooral getuigt van agrarische moderniteit.

Lang, héél lang geleden hebben hier mensen gewoond, gewerkt, industriële activiteiten ontwikkeld, hun doden begraven.

AMK: Archeologische Monumenten Kaart - terreinen