Doodsberg

Doodsbergen kunnen verwijzen naar galgen, excecutieplaatsen of prehistorische begraafplaatsen.

Hieronder wordt de sage van de Vessemse Doodsberg verteld. In dit verhaal betreft het een executieplaats, maar…. voor executieplaatsen werden ook wel prehistorische grafheuvels ‘gebruikt’.

Wil een grafheuvel een executieplaats zijn, dan heb je natuurlijk wel te maken met bijzondere plekken. Vaak op de grens van een rechtsgebied als waarschuwing: Beste mensen, gij ziet hier lijken op raden en aan galgen en schedels op staken, dit lot kan ook u treffen….

Na het doodsbergverhaaltje volgt een speurtocht naar de naamsverklaring van de Vessemse Doodsberg…