Grafheuvels

Bij archeologisch onderzoek zijn in de omgeving van Toterfout en Halfmijl prehistorische grafheuvels uit de Midden Bronstijd (1600 - 1000 v. Chr.) aangetroffen.Zestien grafheuvels werden gerestaureerd.

  • Toterfout: 4 grafheuvels
  • Vessemse Dijk, in het bosgebied Halve Mijl: 7 grafheuvels
  • Weijerseweg, ten zuiden van Halfmijl: 4 grafheuvels
  • Kleine Vliet: 1 grafheuvel, het Lambertsbergje, uit het Neolithicum (1700 v. Chr.)

Geschiedenis Halfmijl is een historisch interessant en landschappelijk aantrekkelijk gebied. De vele grafheuvels uit de prehistorie wijzen erop, dat deze streek al eeuwenlang bewoond is door mensen. De grafheuvels dateren uit de steentijd (tot 1650 v.Chr.) en de bronstijd (1650-650 v.Chr.) en we vinden ze in verschillende uitvoeringen. Er zijn er met en zonder palen er omheen, met en zonder geul, of allebei.

De heuvels liggen steeds op een hoge plek in het terrein. Aanvankelijk werden doden in een boomkist begraven, latere generaties cremeerden hun overledenen en zetten de resten bij in een miniatuur boomkist. In de late bronstijd en daarna in de ijzertijd werden de asresten in urnen begraven. Door betere identificatie is gebleken dat er veel 10-12 jarigen werden bijgezet. De betekenis daarvan is ook niet bekend; offers misschien, we zullen het wel nooit te weten komen. Lang werd geloofd dat het bij de grafheuvels niet pluis was en dat er heksendansen werden gehouden