Leeuwerikhoeve

Leeuwerikhoeve: hoge cultuurhistorische waarde

Al in 1710 wordt de ‘Leeuwerikse Hoeve’ vermeld in officiële stukken – maar zij is veel ouder. Het is namelijk een omwalde middeleeuwse ontginning ten behoeve van een ‘kamp’ of boerderij uit de 13e eeuw. Het terrein geniet nu archeologische bescherming. Wallen, ontsluitingswegen en interne structuur zijn voor geïnteresserden nog duidelijk zichtbaar. De hogere ligging is grotendeels ontstaan door esvorming; d.w.z. het bemesten en daardoor ophogen van de akkers met plaggen. De dikte van het esdek varieert ter plekke van 0.5 tot ca. 1.7 m. Waar de boerderij (of boerderijen) stond is nog onbekend; maar waarschijnlijk zijn de grondsporen, en dan in het bijzonder de sporen van de eerste ontginning en bewoning, onder het esdek goed bewaard gebleven. In de directe nabijheid bevindt zich nog een aardkundig interessante zandgroeve, waarin het bodemprofiel goed zichtbaar is.