Pastorie tuin

Aan de Servatiusstraat werd In 1849/1850 een stijlvolle pastorie gebouwd. .Ook de achterliggende tuin heeft een monumentenstatus. Minstens 150 jaar oude beuken, rode beuk, Amerikaanse linde, tamme kastanje , taxus en acacia’s. Zeker uniek is de brede breviergang gevormd uit een beukenhaag te noemen. Een berceau van beuken en taxus in vormsnoei. Het geheel dateert overwegend uit 1860-1910

Er zijn diverse bomen bij de bomenstichting geregistreerd; waaronder een beuk, een rode beuk, een tamme kastanje en een groep van 4 Amerikaanse linden.

Pastoors, die in deze woning gewoond hebben: 1850 J.T. Steyvers; 1860 J.F. Bussing ; 1871 Th. van de Velden; 1882 H. van Hout (bouwpastoor); 1890 J.F. van der Laar; 1912 M. Versterren; 1940 E. Beekmans

+/- 1975 ging de pastorie over in particuliere handen. 20 juni 2010 20 juni 2010 Oude pastorie