The movie 1 & 2 & 3


Film 1: Gemeentehuis met Burgemeester Smulders en ambtenaren. Boerderij en vrolijke, nieuwsgierige koeien in de wei. 0.18 Burgemeester Jef Smulders. 0.24 Jef Smetsers, ambtenaar. 0.29 Wim Schuurmans, ambtenaar. 0.35 Wim van Loon, ambtenaar. 0.39 Aan loket Louis Swalen, Adriaans ambtenaar. 0.44 Mieke Olislagers, typiste. 0.53 Gemeentevoorwerker van de buitendienst (Cel Brouwers) kijkt op en Jef Smetsers. 0.59 Timmers ? 1.04 Burg. Smulders en wethouders Klaassen (Knegsel) en Harrie van der Velden (Wintelre). 1.18 Harrie van der Velden. 1.22 Klaassen. 1.37 Hendrik Sterken. 1.40 Zijn vader Harrie Sterken. 1.45 Hun zus en dochter Marie Dings-Sterken. Zicht op Vondereind, koeien in de wei. 2.23 Kinderen Dings ? en moeder Marie Dings-Sterken. 2.43 Oude brug Hoogeloonseweg naar Jan Smuldersstraat.Film 2: Schoolplein met toezichthoudende leerkrachten. Bokspringende onderwijzers. 0.07 Graard Michielse. 0.12 Boerderij Dorus en Hanneke van den Biggelaar. 0.31 Frans Michielse. 0.35 Kinderen Michielse-Sterken ? Frans Michielse. 0.39 Nel Michielse-Sterken. 0.50 Leerkrachten: Betsie Klessens, Sefie Wouters, Frans Kerkhofs, Frans van de Put, Frans Zigenhorn, Wim v. Dooren. 0.57 Sefie Wouters, Frans Zigenhorn, Wim van Dooren. 0.59 Betsie Klessens, Frans v.d. Put, George Peeters. 1.54 Celus Swalen op het schoolplein. 2.18 Hilde Peeters 2.22 Hedwig Slagers staat in het midden met gestreepte rok 2.24 Jacintha ? van Lieshout, Thea Swalen. Meisje met witte kraagje is Anneke Bosman 2.27 Albi Brouwers 2.35 Anita Wouters 2.36 Diantha van Putten2.38 Willemien van Rooij. 2.44 Marianne vd Heijden staat in het midden 3.32 Bart vd Heijden steekt zijn tong uit Bokspringen: 3.40 Frans Kerkhofs, 3.53 Frans Zigenhorn, 4.03 Frans v.d. Put, 4.07 Wim v. Dooren, 4.18 George Peeters. 4.42 Ad vd Aa 4.45 Wil van de Vondevoort. 5.00 Frans Kerkhofs, George Peeters en Frans Zigenhorn.


Film 3: Van de Ven Garage, Kleuterschool, Oude Pastorie met pastoor Beekmans, werkzaamheden aan de kerk, Kafarnaüm, Bedrijf/winkel? Wouters 0.14 Sefie Wouters en Betsie Klessens.0.18 Jeugdhuis. 0.21 Café v.d. Ven 0.25 Sefie Wouters ? en ….. 0.34 Garage P.v.d. Ven. 0.37 Piet van de Ven. 0.47 Jan Roes. 1.04 Jan van Es. 1.48 Piet v.d. Ven. 2.20 Alet v.d. Ven ? 2.24 Maria van Aaken, kleuterleidster. 2.25 Marianne Smulders en Maria van Aaken, kleuterleidsters. 3.05 liggend in zanbak: Lianne vd Ven 3.50 Marianne Smulders en…. 3.48 Pedro Liebregts 3.48 Pedro Liebregts 3.53 Maria van Aaken en……4.0 Wijkzuster Brekelmans op de fiets 4.07 Pastoor Beekmans en Celus Swalen. 4.12 Pastoor Beekmans. 4.35 Riek Willems-Joosten met kind. 4.46 Wilhelminalaan. 4.50 Elektro-winkel Siem Wouters.